Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 09 dec.

Konjunkturbarometer kvartal 4 2019

Det fjärde kvartalet visar att affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri. Orderingången minskar i oroväckande omfattning särskilt för underleverantörer. Index för orderstockens storlek är mindre än normalt. Det sammantagna behovet av arbetskraft minskar för femte kvartalet i rad.

Ladda ner rapporten

Orderingången fortsätter att minska för maskinindustrin. Positivt är att nedgången inte tilltar. Utfallet följer den globala utvecklingen med lägre efterfrågan på investeringsvaror än normalt. Oroväckande är att orderingången för leverantörer till fordonsindustrin minskar i tilltagande omfattning. Även leverantörer till maskinindustrin redovisar en kraftig och snabb försämring av efterfrågan. Minst lika oroväckande är också att orderingången minskar relativt omfattande för transportmedels- och metallvaruindustri.

Rapporteringen från företagen visar också att behovet av arbetskraft fortsätter att avta. Vi får gå tillbaka till de negativa effekterna av eurokrisen för drygt sju år sedan för att finna en så pass stor negativ förändring mellan två kvartal. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen, men ligger fortfarande över historiskt genomsnitt.

I Sverige har indikatorn för bedömningen av storleken på orderstockar och lager av färdiga varor upprätthållits på en högre indexnivå än i euroområdet under de senaste kvartalen. Detta har bland annat varit ett resultat av ökade marknadsandelar, men också genom en svag växelkurs. Indikatorn börjar nu allt mer gå i linje med euroområdet. Genom globala värdekedjor och Sveriges för övrigt höga handelsutbyte med Europa, tenderar affärsläget i Sverige i förlängningen att utvecklas på likartat sätt som övriga Europa.


Ladda ner

Publicerades 4 september 2020