Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 11 dec.

Konjunkturbarometer kvartal 4 2018

Orderingången ökar måttligt och i ungefär samma omfattning som tredje kvartalet i år. Kapacitetsutnyttjandet har ökat medan rapporteringen för orderstocken avtar något jämfört med föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft ligger kvar på samma nivå som tredje kvartalet i år.

Ladda ner rapporten

Orderingången för maskinindustrin ökar i stort sett i samma omfattning som föregående kvartal. Den hålls uppe av ökade exportorder för tillverkare av maskiner för annan tillverkningsindustri. I övriga maskinbranscher minskar orderingången efter en längre period av högre efterfrågan än normalt. För övriga delbranscher och för leverantörer redovisas små men postitiva förändringar vad gäller orderingång. Föga förvånande minskar orderingången något från Sverige för leverantörer till byggsektorn. Exportefterfrågan har dock förbättrats något.

Sammantaget visar utfallet sista kvartalet i år att behovet av arbetskraft ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal. Bristen på ingenjörer ökar något medan behovet av yrkesarbetare minskar. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar dock i hög omfattning och ligger klart över historiskt genomsnitt. Utfallet i data för sista kvartalet i år visar ett sammntaget affärsläge som är starkare än normalt.

Samtidigt konstateras också att det mattats successivt under loppet av året vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Via globala värdekedjor och Sveriges i övrigt höga handelsutbyte med Europa är det naturligt att affärsläget utvecklas på likartat sätt.

Publicerades 30 december 2020