Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Konjunkturrapporter 12 dec

Konjunkturbarometer kvartal 4 2017

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustri i Sverige. Ordertillväxten sker på bred front där samtliga delbranscher och grupper av leverantörer rapporterar en sammantaget ökad orderingång under årets sista kvartal. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå, men företagens rapportering av brist på arbetskraft har dämpats något jämfört med föregående kvartal.

Ladda ner rapporten

Till det mest positiva är att efterfrågan förbättrats i maskindustrin efter en dämpad utveckling föregående kvartal. Även transport- och metallvaruindustrin samt instrumentföretagen rapporterar ett klart bättre utfall. Leverantörer sammantaget rapporterar främst en tilltagande ökning i orderingång från hemmamarknaden, medan ökningen i exportorder dämpas något. Den sammantagna rapportering rörande orderstockar visar fortsatt positiva utfall.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande har sammantaget ökat, om än marginellt. Här är det främst maskin- och metallvaruindustrin som rapporterar ökat utnyttjande. Bristen på yrkesarbetare och ingenjörer dämpas något från den höga nivån under tredje kvartalet i år.

Publicerades 4 januari 2021