Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Konjunkturrapporter 13 dec

Konjunkturbarometer kvartal 4 2016

Orderingången för teknikindustrin ökar återigen efter uppbromsningen under tredje kvartalet. Den splittrade bilden fortsätter med bättre fart för transportmedel, medan en låg efterfrågan fortfarande gäller för investeringsvaror. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttnade ökar och närmar sig det långsiktiga genomsnittet. Behovet av ingenjörer ökar tydligt, men avtar något för yrkesarbetare.

Ladda ner rapporten

Orderingången ökar för teknikindustri efter den tidigare tillfälliga svackan efter sommaren. Omfattningen är däremot fortsatt lägre jämfört med första halvåret i år och bilden mellan olika delbranscher divergerar. För underleverantörer sammantaget fortsätter orderingången att minska främst som följd av låg internationell efterfrågan.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande har sammantaget ökat. Andelen ökar främst i metallvaruindustrin medan den är oförändrad i transportmedelsindustrin samt minskar för tillverkare av elmaskiner.Bristen på yrkesarbetare minskar något medan behovet av ingenjörer ökar tydligt. Behovet av övriga anställda är fortsatt låg.

Publicerades 13 december 2016