Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 08 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2021

Affärsläget för teknikindustri i Sverige är fortsatt bra under årets tredje kvartal. Orderingången ökar dock inte i samma höga omfattning som föregående kvartal.

Ladda ner rapporten

Precis som tidigare möter företagen komponentstörningar och kraftigt ökade priser på insatsvaror.Affärsläget är särskilt starkt för maskinindustrin i Sverige och globalt. Även företag som vänder sig till energi, bygg- och anläggningsindustri möter en bra efterfrågan. Orderingången för transportmedelsindustri och leverantörer till fordonsindustrin ökar naturligtvis inte i samma omfattning som föregående kvartal.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar något samtidigt som behovet av arbetskraft ökar men är fortfarande lägre än högkonjunkturen 2018

Orderingången ökar i lägre omfattning jämfört med andra kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken har dock nått en mycket hög nivå och vi får backa till första kvartalet år 1995 för att finna en motsvarande siffra. I normala fall innebär detta en ökad produktionsnivå i närtid. Så blir inte fallet denna gång genom problem med leveransstörningar av insats- eller andra förbrukningsvaror. Detta kan samtidigt öka risken för annullering av order.

Affärsläget är särskilt starkt för maskinindustrin och har fortsatt att förbättras för leverantörer till elteknisk industri. För övriga delbranscher och grupper av leverantörer ökar orderingången i mindre omfattning än under andra kvartalet i år. Sammantaget har också lager av färdiga varor reducerats, särskilt för tillverkare av insatsvaror. En tidigare buffert har därmed krympt och bidrar till fortsatt ansträngt försörjningsläge. Det sammantagna utfallet för index för affärsläget ligger på en hög nivå vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet.

Publicerades 8 september 2021