Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 16 juni

Konjunkturbarometer kvartal 2 2019

Det andra kvartalet visar att affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri. Orderingången ökar visserligen sammantaget i samma begränsade omfattning som föregående kvartal, men kapacitetsutnyttjandet har minskat och rapporteringen rörande orderstocken är inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft minskar och för tredje kvartalet i rad.

Ladda ner rapporten

Positivt är att orderingången för transportmedelsindustrin ökar något samt att orderingången är stark för instrument- och elteknisk industri. Däremot har efterfrågan för maskinindsutrin försämrats på bred front. Utfallet för maskinindustrin följer därmed i stort sett till punkt och pricka förloppet för maskinindustrin i övriga länder.

För teknikindustrin i övrigt är utfallet för orderingången både positivt och negativt. Metallvaruindustrin redovisar en något ökad orderingång. Order ökar också något för leverantörer till bygg-, maskin- och till elteknisk industri. Men däremot minskar orderingången för leverantörer till fordonsindustrin och utvecklingen följer således lägre order- och produktionsnivåer som merparten av sluttillverkare för närvarande visar.

Sammantaget visar utfallet andra kvartalet i år att behovet av arbetskraft avtar. Detta gäller både yrkesarbetare och ingenjörer. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen, men ligger fortfarande över historiskt genomsnitt.

Utfallet för Teknikföretagens barometerdata för andra kvartalet i år visar ett sammantaget affärsläge som kan tolkas som något starkare än normalt. Samtidigt indikerar utfallet att affärsläget fortsätter att avta i styrka, vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet, se diagram nedan. Genom globala värdekedjor och Sveriges i övrigt mycket höga handelsutbyte med Europa är det självklart att affärsläget utvecklas likartat.


Ladda ner

Publicerades 4 september 2020