Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 12 juni

Konjunkturbarometer kvartal 2 2017

Efter den starka inledningen av 2017 ökar orderingången i avtagande takt för teknikindustrin under andra kvartalet i år. Orderingången dämpas främst för transportmedel, metallvaror och elmaskiner. Däremot rapporterar maskinindustrin en fortsatt förbättrad efterfrågan.

Ladda ner rapporten

Det sammantagna utfallet under andra kvartalet visar ett klassiskt förlopp med ökat kapacitetsutnyttjande, ökat behov av arbetskraft, växande orderstockar men med dämpad orderingång.

Orderingången ökar sammantaget i något lägre omfattning än föregående kvartal. Dämpningen sker både på export- och hemmamarknad och för såväl sluttillverkare som för leverantörer sammantaget. Positivt är en fortsatt ökad efterfrågan för maskinindustrin och dess leverantörer även om den inte är särskilt omfattande. Sett till storlek på företag är det bara småföretagen som redovisar en tilltagande orderingång.

Kapacitetsutnyttjande har sammantaget fortsatt öka och ligger nu klart över det historiska genomsnittet. Andelen företag som rapporterar en stor orderstock ökar till högsta nivån på tio år samtidigt som bara vart tionde företag rapporterar orderstockarna som små. Behovet av yrkesarbetare och ingenjörer har sammantaget ökat, allra mest i maskinindustrin och för dess leverantörer.


Ladda ner

Publicerades 3 januari 2021