Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 13 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2023

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under första kvartalet. Det är sjätte kvartalet i rad som index avtar. Sammantaget ökar dock orderingången i något högre omfattning än föregående kvartal. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning. Behovet av arbetskraft är högre än normalt men visar ingen förändring jämfört med sista kvartalet förra året.

Ladda ner rapporten

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget avtar återigen från en högre nivå än normalt vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020. Orderingången ökar dock något sammantaget. Bidraget kommer främst från maskin- och transportmedelsindustrin samt tillverkare av och leverantörer till elmaskiner/elapparatur inklusive energiteknik. Ökad orderingång från exportmarknaden visar också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn samt leverantörer till fordonsindustrin. Däremot visar byggleverantörer en minskad orderingång från Sverige vilket faller naturligt efter mycket svaga konjunktur-signaler från byggsektorn i Sverige.

Bristen på yrkesarbetare och bristen på ingenjörer/tekniker ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal men med variationer inom delbranscher och grupper av leverantörer. Andelen företag med fullt kapacitets-utnyttjande visar sammantaget en liten minskning men även här med variationer inom delbranscher.


Ladda ner

Publicerades 10 mars 2023