Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 10 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2022

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige ligger kvar på en hög nivå under årets första kvartal. Sammantaget ökar också orderingången något efter att ha varit oförändrad mellan tredje och fjärde kvartalet förra året.

Ladda ner rapporten

Orderingången ökar i lite högre omfattning jämfört med sista kvartalet förra året för teknikindustri sammantaget. Orderläget är dock splittrat vilket är vanligt när återhämtningen går in i ett mer moget skede och närmar sig en vändpunkt. Transportmedelsindustri, leverantörer till elektroindustrin och framför allt tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar en starkare orderingång än i slutet av förra året. Däremot ökar inte orderingången i samma omfattning som föregående kvartal för maskin- och metallvaruindustrin samt för leverantörer till byggsektorn.

Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken är dock sammantaget kvar på en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. I normala fall innebär detta en ökad produktionsnivå i närtid. Fortsatta störningar av insats- eller andra förbrukningsvaror gör att så nödvändigtvis inte behöver bli fallet samtidigt som affärsrisken generellt har ökat.

Förändringen i arbetskraftsbehov och kapacitetsutnyttjande från föregående kvartal varierar mellan delbranscher/grupper av leverantörer vilket i allmänhet inte var fallet under återhämtningen i fjol.

Publicerades 10 mars 2022