Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 11 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2019

Året inleds svagare för Sveriges teknikindustri jämfört med det relativt starka avslutet på fjolåret. Orderingången ökar sammantaget i mindre omfattning, kapacitetsutnyttjandet har minskat från hög nivå och rapporteringen rörande orderstocken är inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft avtar.

Ladda ner rapporten

Positivt är att orderingången för maskinindustrin ökar i något högre omfattning än föregående kvartal. För teknikindustrin i övrigt är utfallet för orderingången mindre positivt. För metallvaruindustrin minskar orderingången för första gången på två år. Exportorder för leverantörer till maskinindustrin minskar i hög omfattning vilket erfarenhetsmässigt är en signal om fortsatt sämre global efterfrågan på investeringsvaror. För övriga leverantörer och delbranscher ökar orderingången i mindre omfattning än de senaste kvartalen. Föga förvånande fortsätter orderingången att minska för leverantörer till byggsektorn i Sverige.

Sammantaget visar utfallet första kvartalet i år att behovet av arbetskraft avtar. Detta gäller både yrkesarbetare och ingenjörer. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar, men ligger fortfarande över historiskt genomsnitt.

Utfallet enligt vår barometerdata för första kvartalet i år visar ett sammantaget affärsläge som kan karaktäriseras som starkare än normalt. Samtidigt indikerar barometern att affärsläget fortsätter att avta i styrka, vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Via globala värdekedjor och Sveriges i övrigt höga handelsutbyte med Europa är det naturligt att affärsläget utvecklas likartat.

Publicerades 13 mars 2019