Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 12 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2018

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Ordertillväxten förbättras från exportmarknaden och ökningstakten dämpas bara i ringa omfattning från hemmamarknaden. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt. Andel företag med brist på yrkesarbetare har minskat för andra kvartalet i rad. Behovet av ingenjörer är däremot högre än tidigare.

Ladda ner rapporten

Till det mest positiva är att efterfrågan fortsätter att förbättras för maskindustrin. Även transport- och metallvaruindustrin visar ökad ordertillväxt, där exportmarknaden bidrar mest. Samtliga grupper av leverantörer visar däremot en något dämpad orderingång. Den sammantagna bilden av orderstockar visar fortsatt positiva utfall om än inte fullt lika positivt som föregående kvartal.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar små förändringar och är sammantaget oförändrat jämfört med sista kvartalet i fjol. Maskinindustrin rapporterar minskat utnyttjande från hög nivå medan kapacitetsutnyttjandet ökar i transportmedelsindustrin.


Ladda ner

Publicerades 30 december 2020