Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 07 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2017

Orderingången för teknikindustrin ökar i klart högre omfattning jämfört med sista kvartalet i fjol. Det är främst exportorder som lyfter även om Sveriges enskilt största exportbransch maskinindustrin fortfarande visar en jämförelsevis svag ordertillväxt.

Ladda ner rapporten

På hemmamarknaden är uppgången mindre markant även om bilindustrin med leverantörer också här visar en stor ökning. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande samt behovet av ingenjörer och yrkesarbetare har fortsatt öka jämfört med föregående kvartal.

Efterfrågan har förbättrats med få undantag för teknikindustrins delbranscher och grupper av leverantörer under årets första kvartal. Efterfrågan för transportmedelsindustri och leverantörer till fordonsindustrin utmärker sig särskilt positivt. Orderingången för leverantörsföretag sammantaget har förbättrats tydligt efter flera år av stagnation.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande har sammantaget fortsatt öka och ligger nu något över det historiska genomsnittet. Andelen ökar framförallt i transportmedelsindustrin och för tillverkare av elmaskiner. I övriga delbranscher och för leverantörer sammantaget är ökningen mer begränsad.

Behovet av yrkesarbetare och ingenjörer fortsätter sammantaget att öka och allra mest inom transportmedelsindustrin.

Publicerades 3 januari 2021