Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 09 mars

Konjunkturbarometer kvartal 1 2021

Affärsläget för teknikindustri i Sverige har förbättrats under årets första kvartal. Med ökad orderingång jämfört med sista kvartalet i fjol och en återhämtning som startade under tredje kvartalet 2020 har också kapacitetsutnyttjandet samt behovet av arbetskraft ökat. Industrin visar därmed en bra men måttlig start på 2021.

Ladda ner rapporten

Det är industrin med hjälp av leverantörer av avancerade tjänster som agerar draglok för närvarande för Sveriges virusdrabbade ekonomi. Det är viktigt att detta draglok kan fortsätta föra ekonomin framåt så att en ekonomisk kollaps likt den vi genomgick andra kvartalet i fjol kan undvikas.

Orderingången sammantaget fortsätter öka måttligt för teknikindustri. En hel del företag påverkas fortfarande av global virusspridning med följden att investeringsprojekt läggs på is. Därutöver påtalar en del företag, såväl sluttillverkare som leverantörer, om logistik- och komponentstörningar som förhoppningsvis kan avta framöver. Flertalet företag rapporterar dock ett bättre affärsläge jämfört med sista kvartalet i fjol. Orderingången ökar i varierande grad för i stort sett samtliga delbranscher. För maskinindustrin ökar den i högre omfattning än föregående kvartal. I transportmedelsindustrin ökar den i stället i samma ringa omfattning som sista kvartalet i fjol. Leverantörer till fordonsindustrin rapporterar fortfarande en ökad orderingång men i dämpad omfattning. I metallvaruindsutrin har efterfrågan förbättrats jämfört med sista kvartalet i fjol. Glädjande är också att det sammantagna utfallet för orderstocken på index 102,8 definitivt har lämnat krisnivån från fjolåret bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustri i Euroområdet.

Teknikföretagens undersökning indikerar att produktionsnivån kommer att öka mellan första kvartalet i år och sista kvartalet 2020. Återhämtningen går ändå långsamt och produktionsnivån förväntas bara hamna på samma nivå som första kvartalet i fjol, givet att inte restriktioner eller störningar håller tillbaka en expansion.


Ladda ner

Publicerades 9 mars 2021