Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 02 mars 2023

Svag svensk avslutning på 2022

I veckan publicerades svensk BNP-statistik för fjärde kvartalet. Resultatet gav knappast anledning till jubelrop, BNP föll med 0,9/0,9 procent i såväl kvartalstakt som årstakt.

För helåret innebar detta en tillväxttakt på 2,5 procent (se figuren nedan till vänster). Det innebär i sig att BNP slutade året fyra procent över nivån i slutet av 2019, det vill säga innan pandemin slog till (se figuren nedan till höger).

 

Motvind för hushållen

Med tanke på de motvindar som mött de svenska hushållen det senaste året, är det ingen överraskning att hushållens konsumtion vikit ner sig ordentligt de senaste kvartalen. Exempelvis föll real disponibel inkomst svagt jämfört med föregående år, vilket är ett ovanligt förlopp (se figuren nedan till vänster). Dessutom drabbades hushållen av stigande boräntor och kraftiga fall i förmögenheten, via fallande börser och fastighetspriser.

Visserligen ökade konsumtionen med 2,3 procent jämfört med 2021, men trenden var kraftigt fallande under loppet av året (se figuren ovan till höger).

Byggandet på väg ner

Som väntat föll bygginvesteringarna rejält mot slutet av året, tyngda av svaga bostadsinvesteringar. Däremot fortsätter än så länge investeringarna i tillverkningsindustrin att växa på även om takten avtagit något de senaste kvartalen (se figuren nedan till vänster).

   

Industriinvesteringarna gynnas dels av de senaste årens skapliga globala konjunktur men inte minst av de stora, strukturellt drivna, satsningarna kopplade till den gröna omställningen; sinnebilden här är väl batterifabriker.

Även om de strukturella impulserna består finns det anledning att förvänta sig en vikande investeringskonjunktur mer brett, i spåren av de tydliga tecknen på avtagande lönsamhet (se bilden ovan till höger).

Nettoexporten ett sänke

Även om 2022 var ett relativt bra år för svensk export växte importen ännu starkare (se figur nedan till vänster). Kontentan blev ett negativt bidrag till BNP-tillväxten på knappt en procentenhet för 2022 som helhet (se figuren nedan till höger).

Lugnet före stormen

Summa summarum blev 2022 ett anständigt år för Sverige i ekonomiska termer mätt. Den snabba inbromsningen under loppet av året ger emellertid anledning till oro. I nästa veckas konjunkturrapport lägger Industiekonomerna ut texten kring våra perspektiv för de kommande två åren.