Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Nya data tyder på stigande BNP i början av kvartal fyra

Mycket har talat för en fortsatt svag ekonomisk utveckling under slutet av detta år. Jämför med några år sedan är konsumentpriserna höga liksom räntorna, tillgångspriserna och reallönerna har fallit och hushåll och företag är deppiga.


Ekonomisk analys
08 dec. 2023
Sakområde:

Nya preliminära data för oktober visar dock på en uppgång i BNP. BNP-indikatorn studsade upp, drivet av ett positivt bidrag från nettoexporten av varor och därmed sannolikt delvis en effekt av en svag krona. Hushållens konsumtion var dock i stort oförändrad medan statistik över produktionen i näringslivet och orderingång i industrin backade.

Att BNP stiger kanske man spontant kan tycka är något positivt. Men i och med att det är Riksbanken som håller i taktpinnen och att inflationen är i fokus så ska man nog snarast se detta som något negativt. Svag produktion i näringslivet och minskad orderingång tyder dock på att företagen förbereder sig på och förväntar sig svag efterfrågan framöver. Det kanske lugnar Riksbanken. Och! Man får inte glömma att BNP-indikatorn är just en indikator, baserat på ett begränsat statistiskt underlag. Revideringar är mer regel än undantag.

BNP-indikatorn för oktober steg med en procent

Det blev alltså en ökning i BNP-indikatorn mellan september och oktober. Månadsökaningen uppgick till en procent, säsongsrensat. Jämför man aktiviteten i ekonomin i oktober i år med den förra året var nivån marginellt högre i år, kalenderkorrigerat plus 0,2 procent. Även för perioden januari-oktober var BNP ungefär densamma 2023 som 2022. Under detta år har dock årstakten gått kräftgång och tillväxten har studsat en hel del upp och ner (se diagram nedan till vänster).  

bnp-indikatorn-hoppig

Prognosen står sig

I november var Industriekonomernas prognos för BNP-tillväxten 2023 ett fall med 0,4 procent. Nya NR-data kom i förra veckan vilka visade på något svagare utveckling under tredje kvartalet än vad som låg i prognosen. Samtidigt reviderades historien vilket sammantaget pekade på en marginellt starkare utveckling.

Vår bedömning var att BNP under fjärde kvartalet skulle öka svagt (+0,2 procent). Kvartalet inleddes alltså preliminärt med en tydlig uppgång. Om vi antar att BNP sammantaget rör sig sidledes under de resterande månaderna i kvartal fyra blir det en ökning i BNP för kvartalet med knappt 0,5 procent.

Prognosen för fjärde kvartalet och för 2023 liksom för 2024 som helhet ser därmed i dagsläget hyfsat rimlig ut.

prognos-ny-data