Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 08 dec. 2023

Mindre trevliga signaler från Tyskland fortsätter

Som Industriekonomerna påpekat tidigare är det inte lika lätt att räkna hem diverse investeringsprojekt jämfört med lågränteperioden hösten 2014 - våren 2022. Fortsatt oroväckande data dök upp i veckan när orderingången för maskinindustrin i Tyskland presenterades. Tysklands maskinindustri är världens största exportör av premiummaskiner varav många produkter ligger i den teknologiska fronten. Data härifrån utgör därmed en indikator på tillståndet för global investeringskonjunktur.

Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Maskinindustri i Tyskland visade ett rejält uppsving när pandemin släppte sitt grepp. För att uttrycka sig lite vårdslöst, det blev tokbeställningar av maskinutrustning till och med årsskiftet 2021–2022. Därefter har order varit på det sluttande planet. I år har nedgångstakten i genomsnitt legat på ungefär minus tio procent. Oktober i år var inget undantag eller minus 13,5 procent i volym jämfört med oktober förra året. De produkter som beställdes under år 2021 och 2022 är nu på plats hos kunderna, trimmas in och lär snurra på ett tag till innan de slits ut. Lägger vi som sagt även till ökad kapitalkostnad är utvecklingen i mångt och mycket inte förvånande. I och med att ränteuppgången varit global ser vi samma negativa fenomen i exempelvis USA även om orderingången här inte är lika omfattande som i Tyskland. Förloppet dem emellan är dock i stort sett identiskt oaktat slumpstörningar, se bild här intill. Vi får finna oss i att 2024 inledningsvis inte blir något starkt år av investeringar utan se fram emot 2025–2026.

Fanns det någon positivt vad gäller order för andra industribranscher i Tyskland?

Svaret är nej, förutom stålindustri där order hoppade upp i oktober. Detta är tillfälligt vilket det brukar vara när det är ett så pass stort hopp. Stålverk i Europa har lagts ner helt, delvis eller stoppats tillfälligt under hösten vilket kan medföra volatila ordersiffror inte bara i Tyskland.