Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 10 mars 2023

Kluven utveckling väntar industriproduktionen

Bra start på året, eller? Industriproduktionen ökade i januari jämfört med det svaga utfallet i slutet av fjolåret. Det är bra. Ur produktion vi lever. Nu ska vi samtidigt komma ihåg att industriproduktion och för den delen också produktion av tjänster och service tenderar att hoppa ganska hej vilt från en månad till en annan.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Det är mycket som kan ligga och störa utvecklingen som komponentstörningar, fartyg med varor och komponenter som guppar mer bakåt än framåt på de sju haven, lastbilar i diket eller 0,5-1,0 centimeter snösmocka i Stockholm som får huvudstaden att falla samman i kaos.

Särskilt Sveriges basindustri hade en bra månad i januari i år. Men här handlar det mer om att ett stålföretag i Borlänge, Luleå och Oxelösundstrakten tar igen en del efter tidigare underhållsstopp. En riktigt bra skjuts upp har också ett gruvföretag i Kirunatrakten där produktionsvolymen minskade dramatiskt i oktober och även någon mån i november. Här har det också varit ”komma i kapp produktion” efter det.

I teknikindustri gläds vi åt att det är näst intill hiskelig fart för tillverkare av el/energiutrustning samt några batterier vilket vi påpekat i andra sammanhang. Produktionsnivån var 21,5 procent högre i januari i år än motsvarande månad förra året. Nackdel? Branschen utgör bara drygt 2 procent av industrin.

Hushållens konsumtion utan momentum

Månadsindikatorn för hushållens köp av varor och tjänster ökade något mellan december och januari eller med 0,5 procent i volym vilket var en ganska bra tillväxt. Återigen det hoppar mellan månaderna. Skulle denna trend fortsätta året ut skulle hushållens konsumtion öka med 6 procent, en orimlig siffra. Ser vi på utvecklingen över tid har hushållens konsumtion varit på det sluttande planet sedan andra kvartalet förra året. Bland annat har konsumtionen av livsmedel, drycker och hushållskapitalvaror gått tillbaka. I vår senaste konjunkturrapport som presenterades i tisdags diskuterar vi lite mer kring hushållens konsumtion. De skrattar inte hela vägen till banken då räntenettot har försämrats i hög grad.

Bra fart för icke hållbar produktion i tjänstesektorn

Produktionsvolymen för tjänstesektorn exklusive bank och försäkring ökade med 1,2 procent i volym mellan december och januari. En fenomenal ökning med 5,4 procent motsvarande period visade sektorn för ekonomi-, juridik- och teknikkonsulter. Skulle detta fortsätta månad för månad året ut hamnar produktionsnivån 16 procent respektive 87,1 procent högre i december i år jämfört med motsvarande månad 2022 vilket knappast är troligt.