Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 17 maj 2023

Bristen på arbetskraft klingar av

Efter det att den värsta coronaperioden avtog 2020 ökade orderingång och produktionsvolym för teknikindustri i Sverige. Som följd ökade också behovet av arbetskraft. Enligt Teknikföretagens barometer ökade andelen företag med brist på arbetskraft från mycket låga åtta procent under andra kvartalet 2020 när corona härjade som värst till höga 44 procent andra kvartalet förra året. Som en följd har företagen gjort näst intill allt i sin makt för att signalera ett högt arbetskraftsbehov bland annat genom att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen av nära nog sällan skådat slag.

Foto: Bredda bilden / Maja Brand
Foto: Bredda bilden / Maja Brand

När bristen var som högst i mitten av förra året anmäldes omkring 2 200 platser per månad i genomsnitt. Sedan några kvartal tillbaka har orderingången till Sveriges Teknikindustri minskat (exkl försvarsorder) och som en följd har efterfrågan på arbetskraft börjat klinga av. Andel företag med brist på arbetskraft har fallit tillbaka och nyanmälda lediga platser har planat ut på hög nivå sett till kvartalsgenomsnitt. För någon dryg månad sedan rapporterade vi om lediga platser för mars i år. I april fortsatte de att minska ytterligare något.

I stort sett följer nu utvecklingen skolboken. Det finns alltid en efterfrågan på arbetskraft av strukturella, tekniska eller demografiska skäl samtidigt som ekonomiska fluktuationer spelar in. Efterfrågan på arbetskraft reagerar vanligtvis med eftersläpning utifrån utvecklingen av order- och produktionsdata. Orderingången bedöms inte kvickna till i närtid viket lättar trycket på arbetsmarknaden framöver vilket kan vara av betydelse i tider av lönesättning.

Ett likartat förlopp syns även för hela den privata arbetsmarknaden även om variabelinnehållet inte är exakt densamma som för teknikindustri, se figur nedan.