Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 28 jan. 2022

Stark tillväxt mot slutet av 2021

Sveriges BNP-tillväxt under fjärde kvartalet 2021 blev ännu starkare än vad prognosmakare förväntat. Ökningen blev preliminärt 1,4 procent från föregående kvartal, enligt SCB:s BNP-indikator. Förväntat enligt konsensus var en ökning med 1 procent. Den starka avslutningen på fjolåret tyder alltså på att Sveriges BNP under helåret 2021 steg med hela 5,2 procent.

BNP-indikatorn visar inte några detaljer om vilka delar av BNP som står bakom den starka utvecklingen mot slutet av förra året, men mycket talar för att den privata konsumtionen bidrog starkt. Detta trots att detaljhandeln visar en nedgång under fjärde kvartalet, med 0,3 procent från föregående kvartal, kalenderkorrigerat och säsongsrensat. Det var sällanköpsvaruhandeln som drog ned då den föll med 0,4 procent från tredje kvartalet, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget steg med 0,8 procent.

Månadsindikatorn för hushållens konsumtion har ändå visat att konsumtionen accelererade under oktober och november, se diagram nedan till höger. Det tyder på att tjänstekonsumtionen tog alltmer fart och bidrog till BNP-tillväxten. De restriktioner som infördes mot slutet av förra året ser inte ut att märkbart hunnit dämpa denna konsumtion i november. Däremot har särskilt hotell- och restaurangnäringen åter drabbats av nya försäljningstapp in på det nya året.

Efter att tjänstekonsumtionen hållits tillbaka under pandemin har den sedan i somras visat en revival. Den starka årstakten i konsumtionen handlar fortfarande i hög grad om en jämförelse mot en nedpressad nivå under motsvarande kvartal under krisåret 2020. Med gradvis lättade restriktioner har konsumtionen börjat återhämta sig och bidra mer positivt till BNP-tillväxten. Under tredje kvartalet bidrog hushållens konsumtion med 3,1 procentenheter till BNP-tillväxten på 4,7 procent i årstakt. 

stark-avslutning-pa-2021.png

En klarare bild av vilka delar av BNP som drev tillväxten under fjärde kvartalet får vi först i slutet av februari då SCB släpper detaljerade siffror över BNP till och med fjärde kvartalet 2021. BNP-indikatorn baseras alltså på preliminära underlag och har tidvis reviderats betydligt då indikatorn gradvis anpassas till mer definitiva utfall enligt nationalräkenskaperna (NR).


Fotnot:

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna.