Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 04 feb. 2022

Ny batterifabrik i Göteborg kommer ge många nya jobb direkt och indirekt

Volvo Cars och Northvolt har nu beslutat att bygga en batterifabrik i Torslanda, Göteborg som beräknas tas i drift 2025. Fabriken kommer att påbörjas 2023 och kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvobilar.

Foto: Volvo Cars Global Newsroom  (https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/photos/list)
Foto: Volvo Cars Global Newsroom (https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/photos/list)

Placeringen av fabriken i Torslanda ger fördelar i form av en direktväg in i Volvo Cars största bilfabrik, tillgång till infrastruktur, en pipeline av förnybar energiförsörjning och relevant arbetskompetens, enligt Volvo Cars pressmeddelande. Anläggningen kommer att bli en av de största batterianläggningarna i Europa. Samarbetet mellan företagen och den stora investeringen i den nya fabriken bedöms underlätta övergången till elektrifieringen av Volvo Cars bilar.

Den nya batteriproduktionen beräknas skapa 3 000 nya jobb i Göteborg. Då inräknas emellertid inte alla nya jobb som kommer skapas bland underleverantörer till den nya produktionen. Det kommer ju behövas insatsvaror och tjänster för att produktionen ska kunna fungera.

Utan att i dagsläget veta exakt vilka insatsvaror och tjänster som kommer att köpas in till just denna nya produktion kan man göra en uppskattning av hur många ytterligare jobb som produktionen kommer att skapa bland underleverantörer i Sverige. Man kan utgå från hur många jobb som industrin normalt generar bland underleverantörer i Sverige. Man kan alltså använda det som i statistiska ordalag kallas för sysselsättningsmultiplikatorn. Industrins multiplikator är hela 2,2, dvs. ett direkt jobb i industrin skapar ytterligare 1,2 jobb bland industrins leverantörer. De 3 000 nya jobben som kommer skapas direkt i den nya batterifabriken kommer alltså skapa 1,2 gånger så många jobb bland leverantörer till fabriken, dvs. 3 600 fler jobb. Totalt kommer den nya fabriken alltså resultera i 6 600 nya jobb, om vi utgår från samma multiplikator som för industrin totalt.

Förutom att den nya fabriken och de nära banden med Northvolt kommer att förstärka Volvo Cars elektrifieringsstrategi och snabba upp arbetet mot målet att tillverka och sälja endast renodlade elbilar senast 2030, kommer den nya fabriken sannolikt skapa minst lika många jobb bland leverantörer som i fabriken. Om fabrikens multiplikator blir ungefär densamma som för industrin totalt kommer fabriken ge ännu fler jobb bland leverantörer än direkt i fabriken.