Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 25 feb. 2022

Både sysselsättningen och arbetskraften ökade i januari

Den gradvisa förbättrade situationen på arbetsmarknaden fortsatte i januari. Fallet i arbetslösheten bröts förvisso men det berodde på att inte bara sysselsättningen ökade utan även och än mer arbetskraften, vilket är positivt. Nästan 170 000 fler var sysselsatta i januari i år jämfört med motsvarande period 2021, samtidigt ökade arbetskraften med nästan 130 000 personer. Varslen fortsätter dessutom att vara historiskt låga, långtidsarbetslösheten minskar och anställningsplanerna inom näringslivet är starka vilket indikerar en fortsatt förbättring.

Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som kan följa i spåren av detta kan dock komma att bromsa utvecklingen. Exakt hur stora negativa effekter som detta kan få på den globala och svensk ekonomin är i dagsläget svårt att uttala sig om idag, men klart är att detta kommer bromsa in den pågående återhämtningen. I förlängningen kommer detta påverka arbetsmarknaden negativt.

Arbetslösheten cirka åtta procent

I januari uppgick arbetslösheten enligt AKU till 8,1 procent säsongsrensat, vilket innebär en nedgång jämfört med i januari förra året då den uppgick till nio procent. Det innebar att cirka 450 000 personer var arbetslösa i januari. Även långtidsarbetslösheten, som under krisen ökade till historiskt höga nivåer, har fortsatt att dämpats.

arbetsloshet-arbetskraft-och-sysselsattning.png

Enligt Arbetsförmedlingens statistik, som inte påverkas av omläggningen, har arbetslösheten minskat snabbare under 2021 och uppgick i januari till 7,2 procent i säsongsrensade tal.[1] Detta kan jämföras med utfallet i januari 2021 då arbetslösheten låg på 8,8 procent.

Historiskt hög vakansgrad och låga varsel

Sysselsättningen har gradvis ökat sedan mitten av 2020 och sysselsättningsgraden uppgick i januari till cirka 69 procent i säsongsrensade tal. Efterfrågan på arbetskraft är god och antalet nyanmälda och lediga jobb är fortsatt hög trots en viss nedgång under både december och januari. Vakansgraden är dessutom historiskt hög (se diagram nedan till vänster). Antal varsel visar också på en stark utveckling. Dessa var under 2021 fortsatt låga och i januari i år varslades endast cirka 1300 personer om uppsägning i säsongsrensade termer, varav 485 inom industrin (se diagram nedan till höger).

  vakanser-varsel.png                                                        

Industrin och tjänstesektorns anställningsplaner samvarierar

Konjunkturinstitutets senaste barometerindikator för februari visar inte på några större förändringar jämfört med barometern i januari. Liksom tidigare visar den på positiva anställningsplaner. Utvecklingen över tid skiljer sig något åt mellan branscher. Tillverkningsindustrins och tjänstesektorernas anställningsplaner har rört sig likartat i krisen och har sedan början av 2021 visat på positiva anställningsplaner. Då tjänstesektorn har en nära koppling till industrin i form av bland annat företagstjänster, som till exempel levererar tjänster som insats i industrins produktion, är detta inte förvånande. Byggindustrins och framför allt detaljhandelns anställningsplaner har däremot släpat efter (se diagram nedan).

forvantat-antal-anstallda.png


[1] Arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen avser öppet arbetslösa samt deltagare i arbetsmarknadsprogram, 16–64 år.