Teknikföretagen i Almedalen 2018

Teknikföretagen sätter i Almedalen sökarljuset på några av den svenska industrins ödesfrågor. För om Sverige även framöver ska vara en framgångsrik industrination med en export som betalar vårt välstånd, då måste det till reformer på flera områden. I Almedalen kommer Teknikföretagen att fokusera på handel, hållbarhet och en fungerande kompetensförsörjning.  Det blir heta debatter, blandat med djuplodande samtal och lättsamma mingel.

Handel

Handel på en global marknad skapar jobb och välfärd i Sverige

För att svensk teknikindustri ska kunna konkurrera på världsmarknaden behövs ett gott inhemskt näringslivs- och innovationsklimat, men även ett effektivt EU-samarbete. Ett fungerande och effektivt handelsfrämjande spelar också en viktig roll och är i vissa fall helt avgörande i konkurrensen mellan länder och företag.

Hållbarhet

En hållbar industri bidrar till att lösa samhällsutmaningarna

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet för oss att lämna över en bättre värld till kommande generationer.

Högskola

Genom att investera i kunskap skapar vi konkurrenskraft

Det kunskapsförsprång som Sverige och västvärlden har haft i teknikutvecklingen minskar successivt. Fler länder har en egen hög kompetensnivå och dessutom en kostnadsfördel jämfört med Sverige. Grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Att vi utvecklar vår kunskap och kompetens är helt avgörande.

Under Almedalsveckan hittar du oss i Industriområdet, St: Hansgatan/Trappgränd. Varmt välkommen!

Karta Almedalen