Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Bakgrund Legal metrologi - Reglerad mätteknik

Legal metrologi - Reglerad mätteknik

Legal metrologi, eller mätteknik ur legal aspekt, är en av grundpelarna i den inre marknaden. Att mäta och ange mätvärden på ett enhetligt sätt, liksom att ställa krav på kvaliteten på de mätinstrument och mätmetoder som används för att kontrollera legala krav är en förutsättning för en rättvis och tillförlitlig marknadskontroll.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30