Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Sjukskrivning och rehabilitering Sjukdom som saklig grund för uppsägning

Sjukdom som saklig grund för uppsägning

Ibland kan arbetstagaren inte komma tillbaka och utföra arbete hos arbetsgivaren trots att alla möjliga anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder har vidtagits. Arbetsoförmågan kan vara kopplad till just den arbetsgivare som arbetstagaren är anställd hos. I andra fall kan arbetstagaren inte komma tillbaka till arbetsmarknaden överhuvudtaget. Vad ska arbetsgivaren göra i dessa fall? Hur ska arbetsgivaren agera när rehabiliteringsarbetet lett till vägs ände och anställningsförhållandet måste avslutas?

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30