Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Arbetsgivarguiden Corona och återgång till arbetsplatsen Personer som bor med smittade av covid-19

Personer som bor med smittade av covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 1 oktober 2020 meddelat nya rekommendationer för personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19. Rekommendationerna innebär att även dessa personer ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och som regel omfattas av förhållningsregler. Nedan följer en beskrivning av hur de nya rekommendationerna bör hanteras i fråga om smittbärarpenning, rätt till ledighet, frånvaroavdrag och semesterförmåner. I de fall frågor uppstår eller behov finns av att diskutera uppkomna situationer rekommenderas kontakt med Teknikföretagen för rådgivning.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30