Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Arbetsgivarguiden Anställning Brexit - Vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige?

Brexit - Vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige?

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Utträdesavtalet innehöll dock bestämmelser som innebar att Storbritannien i praktisk mening var kvar i EU-samarbetet fram till och med den 31 december 2020. Från den 1 januari 2021 gäller dock nya regler kring uppehålls- och arbetstillstånd. Nedan redogör vi för vad som gäller för brittiska arbetstagare i Sverige och svenska arbetstagare i Storbritannien från den 1 januari 2021.

Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.

Kontakta oss

Öppettider: 08.30-16.30