Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett förfarande som har till uppgift att rädda företag som hamnat i ekonomiska svårigheter från konkurs. Under rekonstruktionsförfarandet behåller företaget rådigheten över den egna verksamheten, till skillnad från vad som är fallet i en konkurs. Förfarandet regleras i lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och ersatte den tidigare lagen från 1996. Lagen implementerar EU:s insolvensdirektiv.


Bli medlem i Teknikföretagen

Fri rådgivning i arbetsgivarfrågor

Oavsett om det gäller en enkel fråga i vardagen eller en komplicerad tvist står Teknikföretagen redo för att ge råd – med regional medlemsservice och telefonjour öppen dagligen. Du får helt enkelt stöd av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

Kostnadseffektiva pensions- och försäkringslösningar

Pension och försäkringar är avgörande för att locka och behålla kompetens. Våra kollektivavtalade lösningar är heltäckande och kostnadseffektiva.

Hjälp med snabb handläggning av arbetstillstånd

Kompetensförsörjning är ett växande problem för entreprenörer, och att anställa icke-EU-medborgare kan ta upp till ett år. Teknikföretagen kan ordna arbetstillstånd på tio dagar.

Hjälp med att driva viktiga näringspolitiska frågor

Vi bedriver påverkans- och opinionsarbete i Sverige och EU för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av.