Johan Söderström Foto: Doris Beling

2015-01-30

Ordförandebyte i Teknikföretagen föreslås

Teknikföretagens valnämnd föreslår att Teknikföretagen i samband sin stämma torsdagen den 7 maj, väljer Johan Söderström, vd för ABB Sverige till ny styrelseordförande. Samtidigt föreslås Jonas Wiström, vd och koncernchef i ÅF utses till ny vice ordförande.

Läs mer
Om läraryrket status ska höjas och resultaten i naturvetenskap och teknik lyftas krävs att fler av de allra skickligaste och engagerade studenterna inom dessa ämnen väljer läraryrket, men då behöver det finnas incitament som premierar skickliga lärare. Foto: Eva Lindblad

2015-01-29

Det behövs incitament som uppmuntrar kunniga lärare

Skolans parter ska bjudas in till möten för att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling, aviserade regeringen igår. Karriärvägar och löneutveckling kopplat till kompetens är viktiga delar, anser Teknikföretagen.

Läs mer

2015-01-27

Trögt i teknikindustrin med några ljusglimtar

Det går trögt! Inledningen av 2014 pekade det mesta på ett bra år för Europas del, men aktiviteten försämrades ganska snabbt med början av mars-april. Som av en ”händelse” råkade denna försämring sammanfalla med Rysslands ökade politiska och militära ”kaxighet” under våren i fjol.

Läs mer

Fler nyheter

Kurser & seminarier

EPiTrace logger