Även de som är delaktiga i ungas yrkes- och studieval - föräldrar, lärare, skolpersonal och ungdomsledare - är välkomna. Foto: Eva Lindblad

2014-08-27

Kvällsöppet i industrin

I Malmö prövas ett nytt grepp för att få fler ungdomar att söka sig till industrin. Under Industrinatten den 15 oktober håller flera av regionens industriföretag kvällsöppet för att visa vad de har att erbjuda.

Läs mer
Sverige behöver en industristrategi som tar ett helhetsgrepp med långsiktiga satsningar på utbildning, forskning och infrastruktur. Foto: Eva Lindblad

2014-08-25

Viktigt med helhetsgrepp om industripolitiken

Socialdemokraternas förslag om en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige ligger i linje med det förslag till industristrategi som Teknikföretagen nyligen presenterade på SvD Brännpunkt.

Läs mer
Allt fler länder kan idag konkurrera med avancerade och innovativa industriprodukter och många regeringar kraftsamlar med nationella strategier för avancerad produktion. Foto: Eva Lindblad

2014-08-25

Nästa regering bör presentera en industristrategi

Sverige är ett starkt produktionsland och svenska teknikföretags framgångar på världsmarknaden är fortsatt en förutsättning för vår välfärd. Men konkurrensen hårdnar. Länder som Tyskland, USA och Sydkorea satsar kraftfullt på bland annat forskning och utbildning för att attrahera nyinvesteringar i kvalificerad produktion. Det måste även Sverige göra. Nästa regering bör därför presentera en industristrategi för Sverige redan i höst. Det skriver forskningscheferna i några av Sveriges största teknikföretag på SvD Brännpunkt.

Läs mer

Fler nyheter

Kurser & seminarier

EPiTrace logger