Få tid över

När det uppkommer frågor kring ditt företag eller för dig som arbetsgivare, finns vi här som en professionell partner. Vårt mål är att hjälpa dig att göra bättre affärer och stärka din internationella konkurrenskraft.

Vi företräder Sveriges viktigaste företag. Vi är proaktiva, aktuella och utgår från den verklighet som präglas av teknisk utveckling och innovation.

Bli medlem

Medlemskap

 • Rådgivning och stöd i personalfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor
 • Förhandlingshjälp vid konflikter och tvister, biträde om arbetstvisten går till domstol
 • Affärsjuridisk rådgivning och avtalstolkning
 • Nätverk och påverkansarbete
 • Förmånliga inköpsavtal för företagsförsäkringar, drivmedel, transporter mm
 • Branschanpassade kollektivavtal för både producerande företag och tekniktjänsteföretag.
 • Konkurrenskraftiga lösningar för försäkringar vid skador, långtidssjukskrivning, omställning och pension

Serviceavtal

 • Rådgivning och stöd i personalfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor
 • Förhandlingshjälp vid konflikter och visst stöd i tvister
 • Affärsjuridisk rådgivning och avtalstolkning
 • Nätverk och påverkansarbete
 • Förmånliga inköpsavtal för företagsförsäkringar, drivmedel, transporter mm
 • Inget krav på kollektivavtal
 • Inga försäkrings- eller pensionslösningar
Vad kostar det?
”Teknikföretagen besitter en erfarenhet och kompetens som vi små-/medelstora företag har svårt att ha internt. Det känns viktigt att vara medlem då ni driver många frågor för vår möjlighet att finnas kvar i Sverige.” Pär Wahlin, Production & Plant Manager, Autotube AB