Joakim Bourelius Foto: Karin Fjell

2014-10-17

Från Teknikföretagen till regeringen

Joakim Bourelius, som de senaste fyra åren arbetat på Teknikföretagens kommunikationsavdelning, tillträder den 20 oktober som politiskt sakkunnig hos näringsminister Mikael Damberg (s) där han ska arbeta med att utveckla regeringens näringspolitik.

Läs mer
Att företagen på export nu får ut bättre priser indikerar förstärkta vinstmarginaler 2014-2015 även om volymerna är mer osäkra. Foto: Eva Lindblad

2014-10-16

Obefintliga vinstmarginaler i fordonsindustrin

Fordons- och bilindustrins leverantörer har försämrad lönsamhet och närmast obefintliga vinstmarginaler. Det visar Teknikföretagens analys av bolagens resultat 2013. En osäker efterfrågan i Europa begränsar möjligheterna till ökade volymer, men exportföretagen får nu med en mindre stark krona ut bättre priser samtidigt som materialkostnaderna ökar av samma skäl. Utsikterna 2014-2015 indikerar mer förstärkta vinstmarginaler än volymer.

Läs mer
Studier visar att det finns ett positivt samband mellan jämställdhet, mångfald och lönsamhet i företag. Foto: Eva Lindblad

2014-10-13

Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2015?

Nu öppnar nomineringen till Industrins Jämställdhetspris 2015. Priset delas ut till ett industriföretag som har genomfört mest framgångsrikt arbete för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.

Läs mer

Fler nyheter

Kurser & seminarier

EPiTrace logger