Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Live om lösningarna!

Under våren fortsätter vi att sätta strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen i sex webbsända tv-program ledda av journalisten Marianne Rundström.

Teknikföretagen 125 år

Webbsändningar

Teknikföretagen finns över hela landet och i sändningarna lyfter vi också regionala perspektiv på fem viktiga områden. Inspirerande företagsbesök, berättelser och gäster visar hur både väletablerade storbolag och innovativa uppstickare bland Teknikföretagens medlemmar är med och skapar lösningarna!

Inom kort presenterar vi vilka gäster som medverkar vid vilken sändning.

Följ sändningarna här på sidan samt via Teknikföretagens YouTube-kanal och LinkedIn.

Skriv in dessa datum i din kalender redan nu.

  • 31 mars – 16.00-17.00
  • 7 april – 16.00-17.00
  • 14 april – 16.00-17.00
  • 21 april – 16.00-17.00
  • 28 april – 16.00-17.00
  • 4 maj – 16.00-17.00

31 mars - Kompetensförsörjning

Världens teknikföretag befinner sig i en industriell revolution. Digitalisering, mer avancerad och hållbar produktion, ökad tjänstefiering, nya affärsmodeller och elektrifieringen står för ett teknologiskt paradigmskifte. Företagens överlevnad förutsätter att de hänger med i den snabba tekniska utvecklingen.

I centrum för utmaningen står företagens kompetensförsörjning. För att klara konkurrensen från omvärlden är det avgörande att svenska företag har medarbetare med rätt kunskap och kompetens – både i dag och i morgon. Teknikskiften ställer helt nya krav på arbetskraften och innebär att kunskapsintensiteten i hela produktionskedjan går upp. Och denna utveckling kommer att fortsätta.

De ambitiösa politiska målsättningarna på hållbarhetsområdet behöver omsättas i utveckling av teknikutbildningarna på olika nivåer i utbildningssystemet och ökade möjligheter till att bygga på sin utbildning för yrkesverksamma.

När?

Klockan 16.00-17.00 den 31 mars.

Värdregion

Värdregion för sändningen är Region Mitt.

_______________

7 april - Produktion

Industriell produktion har en lång historia i Sverige, och det finns idag en imponerande bredd av företag, de allra flesta med världen som marknad. Svensk tillverkningsindustri utgörs av såväl stora globala koncerner med över 100 år på nacken till familjeföretag och entreprenörer. Produkter och produktionen har ständigt utvecklats och branschen fortsätter vara relevant genom specialisering, digitalisering och stort fokus på hållbarhet. Svensk tillverkningsindustri och dess produktion präglas av hög kvalitet, hög kundanpassning, smarta tjänster och teknikmognad. ABB:s Yumi, SKF:s uppkopplade lager, helautomatisk produktion av komponenter till tunga fordon och sensorteknik och AI för maskinunderhåll. Detta är några exempel…och det finns tusentals till! 

Produktion i Sverige har utvecklats mycket under 2000-talet, där digitalisering och elektrifiering, ny automationsteknik och robotar, nya material och produktionsprocesser, som additiv tillverkning och 5G i produktion, utvecklats och implementerats. 

Utbildning av ingenjörer och avancerad forskning och innovation inom produktionsområdet är viktigt för att Sverige ska fortsätta konkurrera om tillverkningsindustrins investeringar. Teknikföretagen verkar för att det ska fortsatt vara attraktivt för företag att etablera verksamheter, investera och utveckla sin produktion i Sverige.

När?

Klockan 16.00-17.00 den 7 april.

Värdregion

Värdregion för sändningen är Region Öst.

_______________

14 april - Elektrifiering

Om Sverige ska klara klimatmålen är elektrifieringen inom flera områden ett måste, vilket också är en av anledningarna till att elnät och elproduktion varit flitigt debatterat det senaste året. Det handlar om att transportsektorn och basindustrin måste ställa om, och för att det ska ske krävs politisk handlingskraft. Detta för att skapa möjligheter för nya produkter och tjänster så som flexiblare elanvändning genom lager, eller elektrifierade fordon av olika slag.

Med rätt förutsättningar, som fungerande elinfrastruktur, tillräcklig elproduktion och rätt styrmedel, har svensk industri goda chanser att bli en del av lösningen för att uppnå klimatmålen. Sverige behöver ett framtidssäkrat elsystem både i form av fysiska elnät och på sikt mer elproduktion med tanke på den ökande efterfrågan på el.

När?

Klockan 16.00-17.00 den 14 april.

Värdregion

Värdregion för sändningen är Region Norr.

_______________

21 april - Digitalisering

Digitaliseringen är a och o för att lyckas i transformationen och för att vara konkurrenskraftig på en global marknad. Digitaliseringen av industrin i Sverige har hittills varit ojämn. Många små- och medelstora företag har hamnat på efterkälken. Att digitalisering och smarta fabriker ger en effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet är vi nog alla överens om.

Den stora frågan är dock; hur långt har svensk industri kommit när det gäller Industri 4.0. Hur går det med Digitaliseringsprogrammet Går utbyggnaden av 5G infrastrukturen tillräckligt snabbt? Eller hindrar det expansion av företag eller innovation? Och hur hanteras hoten mot cybersäkerheten bäst?

När?

Klockan 16.00-17.00 den 21 april.

Värdregion

Värdregion för sändningen är Region Syd.

_______________

28 april - Forskning och innovation

Ny teknik och nya affärsmodeller stärker företagens konkurrenskraft samt gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen och Sveriges konkurrenskraft är därför nära sammankopplad med industrins konkurrenskraft.

De vägval och satsningar som vi gör idag kommer att sätta ramarna för den svenska teknikindustrins investeringar i forskning och innovation under lång tid. Politiken måste därför ha som ett av sina prioriterade mål: en stark industri i Sverige som kan bidra med såväl de lösningar som de intäkter vårt samhälle behöver. Högkvalitativ forskning och tillämpning av denna är därför en viktig nyckel för industrins utveckling.

När?

Klockan 16.00-17.00 den 28 april.

Värdregion

Värdregion för sändningen är Region Väst.

_______________

4 maj - Finalavsnitt

I den sista webbsändningen knyter vi ihop säcken. 

När?

Klockan 16.00-17.00 den 4 maj.