Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Idag 10 maj 2021

Höga krav vidgar affären

Genom att utveckla och tillverka avancerad utrustning till några av världens ledande forskningsanläggningar bygger RFR Solutions i Landskrona en unik kompetens inom tillverkning av system och komponenter i rostfritt stål. Ett väl genomtänkt vägval för att positionera företaget.

Foto: RFR Solutions
Foto: RFR Solutions

– Projekt inom Big Science-området är en medveten strategi i vår kompetens- och affärsutveckling. De extrema kraven har ofta lett till att vi har utvecklat helt nya konstruktioner och tillverkningsmetoder.  På det här sättet bygger vi unik spetskompetens kring rostfritt som vi sedan har nytta av i andra branscher och kan på så sätt hela tiden utöka vår affär, säger Mats Orup, vd RFR Solutions.

Företaget startade som en traditionell underleverantör till livsmedelsindustrin. Vilket visade sig var väldigt sårbart då huvudfokus låg på en enda kund: Tetra Pak. 2009 anställdes Mats Orup som vd och uppdraget var tydligt: att utveckla verksamheten långsiktigt och bredda affären. Idag har man utökat portföljen till att även omfatta medicinteknik, energi och miljö.

Mats Orup, vd RFR Solutions.

– Rostfritt är ett väldigt utmanande material att arbeta med. Det är en av anledningarna att vi valt att bli bäst på just rostfritt. Det är så vi kan positionera oss och ta marknadsandelar. Och för att lyckas med detta måste vi bygga kompetens. Frågan vi ställde oss själva var: hur kan vi bli bäst och bygga kompetens snabbt? Jo, genom att samarbeta med de högsta kravställarna, förklarar Mats Orup.

I dag samarbetar RFR Solutions med tre svenska universitet kring att ta fram utrustning till några av världens ledande forskningsanläggningar, bland annat CERN, Max IV och ESS.  På universitetet i Lund samarbetar man kring maskinbearbetning inom rostfritt, på Luleå universitet utvecklas tekniker kring lasersvetsning. Och tillsammans med Uppsala universitet tittar man på lösningar kopplat till kryostatteknik i extremt låga temperaturer (2 kelvin). På detta sätt drivs utvecklingen av teknik och kvalitet framåt inom alla företagets applikationsområden.

Det som bekymrar Mats Orup på RFR Solutions är att Sverige inte har en tydlig och uttalad strategi gällande vad man vill med forskningsanläggningarna. Det handlar om hur svenska företag kan nyttja dessa i sin teknikutveckling genom testkörningar och kompetensutbyte.

– Vi har inte en tradition av att arbeta med forskningsanläggningar. Det räcker inte bara att bygga en anläggning som ESS. Man måste också ha en uttalad strategi och se till att lägga forskning där den gynnar svenska företag. Detta är en chans vi som litet land inte har råd att gå miste om, avslutar Mats Orup.

RFR-Solution-2.jpgFoto: RFR Solutions