Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Imorgon 22 mars 2021

En säkrare och mer hållbar digitalisering

Det är bara en fråga om när. Så kan risken att utsättas för dataintrång sammanfattas. Med ökad digitalisering ökar också intensiteten i cyberattackerna – och näringsliv och samhällen blir ännu sårbarare. En sak är klar: framtidens hållbara företagande kräver ökad IT-säkerhet.

Stina Ehrensvärd, grundare av Yubico
Stina Ehrensvärd, grundare av Yubico

– Kom ihåg att det bara är 30 år sedan den första hemsidan byggdes och att internet skapades för att vara öppet. Målet för internetpionjärerna var att ge människor gränslösa möjligheter att dela information, inte att skydda den. Ingen kunde då föreställa sig en utveckling där den digitala tekniken skulle genomsyra allt vi gör och IT-säkerhet vara avgörande för att våra liv skulle fungera. Allt som rör säkerhet i våra digitala miljöer är egentligen nya frågor, säger Stina Ehrensvärd.

Hon är grundare av det Stockholmsbaserade IT-säkerhetsföretaget Yubico, som bland annat har utvecklat usb-nyckeln Yubikey som ger säker inloggning till datorer, nätverk och nättjänster.

Usb-nyckeln Yubikey.

Det är kanske enklare att begripa kraften i Yubicos vision om ett säkrare internet med en jämförelse hämtad från den vanliga verkligheten. Du lämnar förmodligen inte dörren till företaget olåst när du går hem. Eller låter affärshemligheter, forskningsresultat och kreditkort ligga framme på fikabordet.

Men lite så är det faktiskt när det kommer till IT-säkerhet, inte minst hos mindre teknikföretag och underleverantörer som kan sakna resurser eller rutiner för säkerhetsarbete och därför ofta används som mer lättforcerade bakdörrar till storföretagen.

– De större bolagen har vanligtvis bättre möjligheter att arbeta med säkerhet, eftersom de har tiden, ekonomin och organisationen för det. Men det handlar också om självbild. Mindre företag tror kanske inte att de är måltavla för cyberattacker, vilket inte stämmer med verkligheten, säger Stina Ehrensvärd.

Bland Teknikföretagens medlemmar – 80 procent med färre än 50 anställda – uppger till exempel hälften att de utsatts för cyberangrepp. De samlade direkta kostnaderna uppskattades för några år sedan till 16 miljarder kronor per år.

"Ökad IT-säkerhet är därför ett måste för att företag och samhällen ska vara långsiktigt hållbara."

– På det sättet är internet inte riktigt hållbart idag. Den starka digitaliseringen skapar förstås massor av möjligheter för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, men också stora risker, inte minst för kunskapsintensiva teknikföretag. Det man byggt upp kan snabbt raseras. Ökad IT-säkerhet är därför ett måste för att företag och samhällen ska vara långsiktigt hållbara.

Stina Ehrensvärd menar att nyckelordet är enkelhet.

– Det finns egentligen inga riktigt höga trösklar idag. Alla kan skydda sig mot nästan alla attacker med ganska enkla medel, som att utbilda personalen, se över rutiner och riktlinjer för vem som har access till vilka IT-system, ha uppdaterad mjukvara och använda tvåfaktorsautentisering. Sådant som gör det krångligare för tjuven och snabbare att upptäcka intrång. Det är definitivt dyrare att bli hackad än att se över sitt skydd.

En trend som ställer ytterligare krav på IT-säkerheten är det nya gränslösa arbetslivet med anställda som jobbar på distans på kaféer, tåg eller hemma. Stina Ehrensvärd konstaterar att attackerna ökade snabbt i antal under pandemiåret 2020, men också medvetenheten om behovet av att skydda sig. Framtidsutsikterna är därför goda för företag som arbetar med cybersäkerhet, inte minst för Yubico som idag bland annat har många av största amerikanska techbolagen som kunder.

– Men jag vill betona att vi är ett svenskt bolag med produktion i Sverige. Det beror dels på de svenska tillverkningsföretagens höga automatiseringsgrad som gör att de kan erbjuda hög kompetens och effektiv produktion, dels på att det är en allt viktigare säkerhetsfråga var teknikprodukter kommer ifrån. Svensktillverkat betyder säkert på vår marknad och är därför en växande konkurrensfördel för oss.

Fakta: Yubico

Yubico grundades i Sverige 2007 av Stina Ehrensvärd och Jakob Ehrensvärd med målet att skapa ett säkrare internet för alla.

Företaget har bland annat utvecklat usb-nyckeln YubiKey, inspirerad av ordet “ubiquitous” som betyder “förekommande överallt”, för säker inloggning. Bolaget är också den ledande innovatören bakom de öppna säkerhetsstandarderna FIDO och WebAuthn, i nära samarbete med framförallt

Google och Microsoft. År 2010 flyttade företaget till Silicon Valley och har idag kontor i 10 länder.

Visa mer

 

I år firar Teknikföretagen 125 år och det gör vi i hållbarhetens tecken. Under sex webbsända tv-program sätter vi strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen tillsammans med politiker, experter och företagsledare. Se programmen här.