Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Artikel 27 sep. 2021

Hur kan vi göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region?

När nästa svenska regering tillträder behövs en tydlig svensk linje för EU:s fortsatta utveckling. Målet kan inte vara något annat än att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region. Det arbetet måste inledas nu och det krävs en kraftfull politik för att påverka EU i en riktning som gynnar Sverige.

När Sverige tar över ordförandeskapet för EU i januari 2023 innebär det en möjlighet att sätta agendan för EU:s arbete och driva frågor som är av stor betydelse för Sverige. Framgångsrika företag, innovation och teknikutveckling är avgörande för att Sverige och EU ska nå högt ställda mål om stärkt konkurrenskraft, grön och digital omställning, samt förbättrade sociala villkor inom unionen. Det är även grunden för Sveriges välstånd och välfärd och måste nu vara ledstjärnan i Sveriges EU-arbete.

– Industrin är motorn i den svenska ekonomin och central för välfärden här i landet. Därför måste Sverige driva frågan för en hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa. Och naturligtvis jobba för att skapa rätt förutsättningar för detta, säger Klas Wåhlberg, VD på Teknikföretagen som företräder 4200 företag inom den svenska teknikindustrin.

Efterlyses: en politisk debatt om vad EU ska vara

Teknikföretagen ser en risk i att EU:s industripolitiska utveckling går åt ett håll som inte främjar en innovativ och konkurrenskraftig industri – varken i Sverige eller övriga EU.

– Vi är ett litet, exportberoende land som säljer de flesta av våra exportvaror till just EU:s inre marknad. EU är helt enkelt för viktig för vår industri och för Sveriges välstånd för att vi ska kunna låta det gå i en riktning som missgynnar den svenska industrin. Frågan om vilket EU vi vill se – och som Sverige behöver – borde sedan länge ha legat betydligt högre upp på den politiska dagordningen. Den förtjänar väsentligt större utrymme i den nationella debatten, särskilt som beslut om mer än hälften av Sveriges lagar och regler redan fattas i Bryssel.

Stärk Sveriges inflytande över unionens utveckling

Med Storbritanniens utträde ur EU har det uppstått en ny maktbalans inom unionen. Det blir allt svårare för mindre, handelsberoende länder som Sverige att stå emot när stora, inflytelserika industrinationer sluter upp bakom en gemensam agenda. En agenda som nu går mot en ökad politisk styrning av den europeiska ekonomin.

– Från Teknikföretagens sida efterfrågar vi en tydlig svensk EU-agenda, med konkreta förslag kring att bygga allianser med likasinnade för att stärka Sveriges påverkan i EU. Detta kräver att svenska politiker och beslutsfattare blir mer engagerade i EU-frågor och att Sverige kommer in tidigare i EU-processerna.

Försvara den fria marknaden

Inom EU har man formulerat mål för unionens industripolitiska utveckling. Det handlar om att möta den gröna omställningen och den digitala transformationen samt om att stärka den europeiska industrins globala konkurrenskraft.

– Vi anser att EU:s industripolitik måste skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i Europa, för att attrahera investeringar och etableringar inom EU. Det kräver att företag kan konkurrera på lika villkor och bedriva handel obehindrat med länder på den inre marknaden och utanför EU:s gränser. Sverige behöver driva en politik inom EU som får detta att bli verklighet, avslutar Klas Wåhlberg. 

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Krafttag krävs för en ny energipolitik/

Krafttag krävs för en ny energipolitik

Mer på Teknikföretagen /Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?/

Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?

 

Val 22

Mer på Teknikföretagen /Val 22/

Val 22: Industripolitik för 2020-talet