Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Val 22: Industripolitik för 2020-talet

Industrin befinner sig just nu i ett omfattande skifte, och när världen förändras snabbt måste också politiken hänga med. När Teknikföretagen talar om en industripolitik för 2020-talet hamnar frågorna om energi, EU:s framtid och utbildning i fokus.

Energi EU Utbildning

Vad är en industripolitik?

Behövs det ens en industripolitik? Svaret på den frågan är utan tvekan ja! För det är i just den svenska teknikindustrin som vi ser lösningar på många av samhällets utmaningar, inte minst de kopplat till klimat. Men på många områden har politiken halkat efter. Det betyder inte att det är politikens uppgift att driva industriföretag – det handlar om att politiken ska se till så att förutsättningarna att driva industriföretag i Sverige är goda.

För i den svenska teknikindustrins export ligger grunden till både svenska jobb och svenskt välstånd. Hälften av Sveriges BNP kommer från att andra länder köper svenska varor, råvaror och tjänster. Och Sveriges industrier är faktiskt de med lägst utsläpp i hela Europa. Det betyder att det som produceras i Sverige varje år är förknippat med mindre utsläpp än motsvarande industriproduktion i andra EU-länder. Vi är till och med det enda landet i EU som inte använder upp alla utsläppsrätter våra industriföretag får!

Politikens uppgift är därför att skapa goda förutsättningar för industrin att växa och frodas i Sverige – det är vad vi menar med industripolitik. För ju mer våra industrier producerar i Sverige, desto lägre blir de globala koldioxidutsläppen, desto fler blir jobben här hemma och desto större blir det svenska välståndet. Men då finns det också ett antal frågor vi måste reda ut, inte minst kopplat till elförsörjning, EU och det svenska utbildningssystemet.

Energi


Har Sverige elbrist? Den frågan har Teknikföretagen ställt till människor på stan och vår expert Robert Tenselius.

Räddningspaket för det svenska elsystemet  

Energifrågan är för de allra flesta väldigt enkel – ljuset ska tändas när du trycker på lampknappen. Men bakom kulisserna finns ett enormt komplicerat system av marknader, producenter, konsumenter, nya och gamla tekniker och ett av Europas äldsta elnät. I allt detta så måste utbudet – alltså produktionen av el – hela tiden motsvara konsumtionen. Annars får vi el med dålig kvalitet, som riskerar att slå ut hemelektronik, hissar, industrimaskiner och viktiga samhällsfunktioner. Om Sverige ska gå ledande genom elektrifieringen måste elen finnas där – för befintlig industri, nyetableringar och hushållen.

Urval av Teknikföretagens förslag:

  • Vidga Energimyndighetens uppdrag till att ta ett helhetsansvar för elsystemet – för leveranssäkerhet både idag och framöver.
  • Ge Svenska kraftnät och övriga elnätsägare i uppdrag att handla upp tjänster som kan lösa elbrist på fler sätt än enbart utbyggnad av elnät, t.ex. energilager.
  • Ge ersättning till de elproducenter som bidrar till stabilitet och kvalitet i elsystemet.
  • Säkerställ politisk långsiktighet för att få det kommande behovet av investeringar inom elnät, elproduktion och moderna tekniska lösningar på plats.

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Krafttag krävs för en ny energipolitik/

Krafttag krävs för en ny energipolitik

EU


Vad är det bästa med EU? Den frågan har Teknikföretagen ställt till människor på stan och vår expert Joel Jonsson.

Ny maktbalans i EU kräver att Sverige flyttar fram positionerna 

EU är just nu i ett formativt skede, med potentiellt stora konsekvenser för industrin i Sverige. När nästa regering tillträder krävs en tydlig linje för EU:s utveckling, med målet att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga region. Det arbetet måste inledas redan nu.

Teknikföretagens förslag:

  • Sverige behöver en långsiktig vision och strategi för att påverka EU:s utveckling. 
  • Förnyat fokus på fri konkurrens och ett innovationsvänligt regelverk inom EU, med tillgång till globala marknader. 
  • Respektera medlemsstaternas befogenheter och unika nationella förutsättningar genom att fatta beslut på rätt nivå. 

Ta del av Teknikföretagens förslag i sin helhet

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Hur kan vi göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region?/

Hur kan vi göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region?


Joel Jonsson Ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik 08-782 08 93 Maila

Utbildning


Är det coolt att vara ingenjör? Den frågan har Teknikföretagen ställt till människor på stan och vår expert Frida Andersson.

Alla pratar om hållbarhet och omställning – men vem ska göra jobbet?

Den svenska teknikindustrin är avgörande för samhällets omställning – fordon ska gå på el, samhället ska bli hållbart och hemelektroniken ska vara smart. Men att denna utveckling också ställer nya krav på företagens kompetensutveckling och kompetensförsörjning reflekteras inte i Sveriges utbildningspolitik trots att just detta uppges av företagen som det största hindret för att klara omställningen.

Teknikföretagens förslag:

  • Det livslånga lärandet behöver en stabil, långsiktig och öronmärkt finansiering, detta för att utbildningsgivare ska kunna öka utbudet av kurser för yrkesverksamma.
  • Sverige behöver en nationell kompetensstrategi. Omställningens teknikskifte är omöjligt om vi inte samtidigt lägger en ny grund för ett omfattande kompetensskifte.
  • Öka fokus på STEM-ämnena i grundskolan för att Sverige fortsatt ska ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

Ta del av Teknikföretagens förslag i sin helhet

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?/

Digitalisering, omställning och hållbarhet – men vem kan göra jobbet?

 

 

Syns inte våra filmer här på sidan? Då kan du se dem direkt på vår YouTube-kanal istället. Klicka här.


Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila