75 förebyggande minuter

Publicerad 22 mars 2018

I diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Innan TeknikföreDagen 2018 ger vi dig den viktigaste kunskapen inom detta aktuella område. Vi går igenom vad som menas med aktiva åtgärder, hur det arbetet ska gå till och dokumenteras.

När?

3 maj, kl.12.45 (Innan TeknikföreDagen 2018)

Var?

Hilton Slussen, Stockholm

Anmälan

Anmälan till seminariet, delar av TeknikföreDagen eller hela dagen görs på www.teknikforedagen.se. Teknikföretagens medlemsföretag och anställda anger MEDLEM som inbjudningkod. Övriga anger ÖPPEN som inbjudningskod.

Varmt välkommen!

P.S. Tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom industrin har vi tagit fram en praktisk handledning för hur frågor som rör diskriminering och likabehandling i arbetslivet ska hanteras. Ladda ner den nedan, välj länk efter avtalsområde.

Diskriminering och likabehandling - En handledning (Teknikavtalen)

Diskriminering och likabehandling - En handledning (Tekniktjänsteavtalet)