Almedalen 2017

Publicerad 11 maj 2017 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Teknikföretagen är på plats under sommarens almedalsvecka i Visby. Tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer inom samarbetet "Industrin tar matchen" lyfter vi industrins konkurrenskraft - avgörande för Sveriges välfärd. Årets tema är framtidens industri - vilka frågor behöver svar idag för att framtidens industri är verklighet imorgon? Vi finns på Industriområdet, i hörnet av S:t Hansgatan och Trappgränd. Välkommen!

Måndag 3 juli

9.20-10.40 Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017: 1) Industriavtalets funktion. 2) Den ekonomiska verkligheten och Industriavtalets betydelse för Sverige. 3) Medias bild av avtalsrörelsen och industrinormeringen. 4) Industrins parter om avtalsrörelsen och Industriavtalets framtid.

Med Nils Karlsson, vd Ratio; Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen; Yonna Waltersson, chefredaktör Arbetet; Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD

Arr: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen

10.50-11.50 Tre perspektiv på konfliktreglerna – hur ser lösningarna ut?

Konfliktreglerna är obalanserade och behöver reformeras. Under seminariet ger vi tre olika perspektiv på obalansen: konflikthotens påverkan på Avtal17, hamnkonflikt trots gällande kollektivavtal och samhällsfarliga konflikter. Vilka lösningar ser arbetsmarknadens parter och politikerna?

Med Anna-Karin Hatt, vd Almega; Mats Persson, riksdagsledamot (l); Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Jessika Roswall, riksdagsledamot (m)

Arr: Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Almega, Transportföretagen

14-15.30 Handel och export i en omvänd värld

Den handelspolitiska agendan förändras snabbt. Brexit och Trumps protektionistiska politik påverkar med stor sannolikhet såväl Sveriges handelsförutsättningar som den globala handeln i stort. Blir det Kina som driver morgondagens frihandelsagenda eller ser vi bara en tillfällig kursändring i väst?

Med ekonomiprofessorerna Hans Werner Sinn och John Hassler samt studenterna Karin Svart, Sekou Soumaoro och Emma Lund

Arr: Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv

Tisdag 4 juli

10-10.45 Det oväntade språnget – men vem tar vem?

Nya lösningar som förändrar förutsättningarna för hela marknader är en realitet. Disruptiva händelser bryter ny mark och kan, med rätt förutsättningar, ge nya affärer, möjligheter och jobb. Hur jobbar de etablerade företagen och de nya för att ”ta de stora sprången”. Kan 1+1 bli 3?

Med bl a Björn Ekelund, Ericsson; Pia Sandvik, RISE; Magnus Lundin, SISP; Agneta Jacobson, Teyi; Peter Löfgren, SynerLeap/ABB

Arr: Teknikföretagen, Serendipity Challenge, IKEM, RISE

Onsdag 5 juli

8-9.15 Elektrifierad industri – bra för klimatet

Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifieringen av transportsektorn har börjat ta fart, men hur står det till i industrin? Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?

Med Johan Söderström, vd ABB Sverige

Arr: Teknikföretagen, EFA, IKEM, Jernkontoret, Svemin, Skogsindustrierna

10.30-11.15 Industrins innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030

Hur arbetar industrin med FN:s hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling av nya produkter och arbetssätt.

Arr: Teknikföretagen, Teko, IKEM, Svemin, Skogsindustrierna, Jernkontoret

12-13.30 Industrins hållbarhetsoffert – Så möter vi FN:s globala mål

FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Näringslivet kan och vill leverera mot målen. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. Politiker, akademi och näringsliv samtalar om hur vi gemensamt når fram.

Arr: Teknikföretagen, Teko, IKEM, Svemin, Skogsindustrierna, Jernkontoret

16.15-17 Självkörande bilar i den smarta staden

Utvecklingen av självkörande fordon ger många möjligheter. Parallellt utmanas de regelverk som styr transporterna, och synen på en av stadens viktigaste funktioner. Vad händer när vi lämnar en central samhällsfunktion åt automatisering och artificiell intelligens? Och hur realiserar vi nyttorna?

Med bl a Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal och forskare knuten till Framtidsinstitutet, Jan Hellåker, programansvarig SIP Drive Sweden och Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen AB

Arr: Teknikföretagen

Hela dagen Utställning hållbar framtid och möjligheter

Med bl a Scania,  Siemens och GKN Aero som visar upp sina hållbara innovationer. 

Arr: Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Jernkontoret, SWEMIN, Livsmedelsföretagen, IKEM, Teko

Torsdag 6 juli

8-9.40 Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

Dagens skolbarn kommer 2030 vara medarbetare i svenska högteknologiska industriföretag starkt påverkade av digitaliseringen. Men matchar utbildningssystemet det som företagens kompetensbehov? Om inte, vad händer då? Vi ger svar på hur vi hanterar industrins kompetensförsörjning idag och i framtiden!

Arr: Teknikföretagen, Industrirådet, Teknikcollege

9.50-10.30 Industrins kompetensförsörjning 2030 - Framtidens ledare i teknik, naturvetenskap, matematik

Behovet av skickliga lärare inom teknik, naturvetenskap och matematik kommer inte minska, utan tvärtom. Men vi saknar framtidens lärare i dessa ämnen. Vi kommer alla att få betala priset; den enskilda eleven, samhället och näringslivet. Hur kan vi tillsammans lösa lärarbristen?

Arr: Teknikföretagen, Industrirådet, Teknikcollege, Teach for Sweden

12-13.30 Författarduell - arbetsplats 2030

Hur kommer en svensk arbetsplats se ut 2030? Det var frågan fyra författare fick. Robotkärlek på kontor? Kan man skicka sitt robot-alter-ego på de möten man tycker är för tråkiga? Finns alls befolkade arbetsplatser?

Med deckarförfattaren Anna Jansson, Spanaren Helena von Zweigbergk, handbollsspelaren och debattören Linnéa Claesson.

Arr: Teknikföretagen, Europeiska socialfonden, Unionen

Hela dagen Utställning Ung Svensk Form 

Unga designer är medvetna och orädda – de använder sin talang och kunskap för att påverka samhällsutvecklingen. Deras kreativitet har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och utställningen Ung Svensk Form 2017 visar upp deras idéer. 

Arr: Teknikföretagen, Svensk Form