Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktregler & standardisering

Konfliktmineraler

Vissa starkt efterfrågade mineraler vilka blir till vardagliga produkter såsom mobiltelefoner, datorer, bilar, lampor eller kanske smycken, bryts i konfliktområden. I dessa konfliktområden som finns runtom i världen pågår olika sorters väpnade konflikter som hindrar de drabbade länderna att fungera som normala samhällen. Sedan lång tid har regeringar, NGO:s och företag agerat för att sätta stopp för kopplingen mellan behovet av dessa mineraler och kopplingen till olika konflikter.

Teknikföretagen och dess medlemmar välkomnade därför tillskapandet av EU:s nya förordning om konfliktmineraler (EU) 2017/821. Genom denna inrättas ett EU gemensamt system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan med syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld. Förordningen är avsedd att ge insyn och säkerhet när det gäller unionsimportörers samt smältverks och raffinaderiers anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden. 

Teknikföretagen arbetar för att:

  • Mineralutvinning skall ske utan brott mot mänskliga rättigheter. I våra medlemmars produkter och produktion ingår en lång rad metaller och mineraler som bryts runtom i hela världen. Medlemsföretagens strävan är att dessa skall utvinnas på ett sätt som inte bryter mot FN:s mänskliga rättigheter. Vi vill att politiker och allmänhet har förståelse för att det är en komplicerad process att i dagens globala värdekedjor säkerställa att detta sker.
  • EU:s förordning om konfliktmineraler harmoniseras med befintliga internationella initiativ och regelverk. Vi vill att EU vid genomförandet av förordningen utgår ifrån och harmoniserar med de internationella initiativ och regelverk som redan finns för att underlätta för företagen och undvika dubbelrapportering och onödiga administrativa kostnader.
  • En ändamålsenlig förordning. Smältverken och importörerna är de aktörer i värdekedjan som har en rimlig reell möjlighet till spårbarhet i leveranskedjan av mineral. Fördelen med det europeiska förslaget till förordning är att det riktar sig till dessa aktörer: importörer av råmaterial inte slutproduktsföretagen. 
  • Förordningens omfattning och definition av konfliktområden. Teknikföretagen verkar för att definitionen av förordningens omfattning (scope) liksom definition av konfliktområden skall ske genom en transparent process där företagen och dess organisationer ges möjlighet att göra sina röster hörda.