Vår verksamhet

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 4 000 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Bland medlemmarna finns globala företag som Ericsson, Scania, ÅF, ABB och Volvo men de flesta är betydligt mindre. Gemensamt är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens.

Vårt uppdrag är - som det uttrycks i vår ändamålsparagraf - "att främja medlemmarnas internationella konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet". Det vill säga att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Trots Sveriges relativa litenhet spelar vi tack vare tekniskt kunnande och innovationskraft en betydande roll på den internationella arenan. Teknikföretagens uppgift är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft, oavsett om de är mindre lokala eller större globala företag.

Vi gör det genom att förhandla fram bästa möjliga löneavtal och villkor med de fackliga organisationerna, ge våra medlemmar rådgivning, förhandlingsstöd och kurser , men även hjälp med standardavtal och kontraktsrelaterade frågor för att stödja långsiktighet, effektivitet och lönsam affärsverksamhet.

Vi gör det också genom påverkan inom arbetsrätt, produkt- och kvalitetskrav samt villkor för utbildning och forskning och andra relevanta frågor. Vi vill bygga vidare på Sveriges historia som innovativ och teknisk stormakt genom att attrahera morgondagens talanger till ingenjörs- och teknikutbildningar.