Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English

Om oss

Teknikföretagens stämma 2023

Teknikföretagen, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna årsstämma äger rum torsdagen den 11 maj 2023 klockan 14.00.

I det efterföljande programmet - Geopolitikens återkomst - Industrin i fokus möter vi bland andra USA:s ambassadör i Sverige Mr Erik D. Ramanathan och Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Mr Carl Bildt.

När?

11 maj 2023 från kl. 14:00 
(Lunch serveras kl. 13:00)

Var?

Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

Anmäl dig här >>

 

Dagens program

13:00 Lunch

14:00 Stämma Teknikföretagen*

14:30 Swedish fika

15:00 Efterföljande publikt program: 

Seminarier 1-2

Välj ett av följande seminarium:

1. What the tech is going on?

Elförsörjning och digital infrastruktur är idag hörnpelare för en konkurrenskraftig industri - och ett fungerande samhälle. Digitala lösningar och modern teknik är avgörande pusselbitar i detta.

Samtidigt ökar sårbarheten. Incidenter som exempelvis vid Stornorrfors Vattenkraftverk samt vid kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn påvisar farorna vid potentiella attacker mot elsystemet.  Och den underliggande digitala infrastrukturen.

Vi diskuterar: 

  • Riskscenarios?
  • Eventuella aktörer och motiv?
  • Hur skademinimera och agera proaktivt?

Deltagare
Jan Olsson
, NOA
Mikael Odenberg, fd Försvarsminister
Gustav Sandberg, Afry

2. Nato & Industribasen?

Sveriges ratificeringsprocess för att bli fullvärdig medlem i alliansen pågår, men hur ser läget ut just nu, och vad kan vi vänta oss under 2023 och in på 2024? Och när Sverige väl är Natomedlem, vad betyder detta medlemskap för den svenska industribasen?

Och vilken roll spelar svensk innovationskraft och industriell förmåga för alliansen, inte minst utifrån Natofördragets §3 om varje medlemslands skyldighet att tillse egen förmåga att stå emot angrepp i bred bemärkelse?

Deltagare
Sara Myrdal
, MSB
Björn Fägersten, Politea/UI
Johan Sjöberg, SN
Oscar Stenström, NATO-förhandlare

Visa mer

 

Geopolitikens återkomst - Industrin i fokus

Möt USA:s ambassadör i Sverige, Mr Erik D. Ramanathan och Sveriges tidigare statsminister och utrikesminister Carl Bildt.

Ett scensamtal om geopolitik, om kriget i Ukraina, NATO:s nya medlemmar och handelskonflikten mellan USA och Kina. Vilken roll har industrin i en värld där geopolitiken gjort sin återkomst?

Mr Erik D. Ramanathan, US Ambassador

Mr Carl Bildt, fd Stats- och utrikesminister

Alla keynotes sker på engelska

Visa mer

 

Paneldiskussion

Jonas Hjelm, SAAB AB

Ellen Gustafsson, Dagens Industri

Stefan Sandborg, Försvarsmakten

Paneldebatten sker på engelska

Visa mer


17:15 Mingel och middag

Anmäl dig här >>

 

*Stämman är endast öppen för medlemsföretag.
Stämman följs direkt av konstituerande sammanträden med styrelserna.

Enligt stadgarna förs talan för medlemsföretag av verkställande direktör eller ombud, som företer skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två veckor före stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än 1/10 av det företrädda röstetalet.