Samarbetspartners

Publicerad 24 mars 2015

Flocken vinner alltid över individen. Teknikföretagen är visserligen starka och kunniga, men tillsammans och i regelbundet samråd med andra organisationer når vi längre. Ett aktivt och regelbundet samarbete i betydande frågor gör oss effektivare och framgångsrikare i det vi gör.

Svenskt Näringsliv

Teknikföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv - Sveriges ledande företagarorganisation. Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer representerar ca 60 000 små, medelstora och stora företag med sammanlagt 1,5 miljoner anställda. Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor som är av gemensamt intresse för alla företag.

TEBAB

TEBAB är ett dotterföretag till Teknikföretagen, och driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen 28 självständiga branschorganisationer. Organisationernas verksamhet omfattar totalt 800 medlemsföretag och över 1700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri.

CEEMET

Ceemet (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries) är den europeiska teknikindustrins samarbetsorganisation i arbetsgivarfrågor.

Ekonomifakta

Dess fulla namn är Näringslivets Ekonomifakta AB, och fungerar som en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Ekonomifakta ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter.

Kunskapsförmedlingen

Kunskapsförmedlingen drivs av Stiftelsen för Strategisk Forskning i nära samarbete med industri och högskola, och är en samlingsplats för svensk forskning inom produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd.

Orgalime

Orgalime (The European Engineering Industries Association) är den europeiska teknikindustrins samarbetsorganisation i branschfrågor. Teknikföretagen deltar aktivt i flera arbetsgrupper med fokus på produktlagstiftning inom Orgalime.  Genom egna kontakter med beslutsfattare på alla nivåer, driver Teknikföretagen sina medlemmars ståndpunkter.