Teknikföretagens Stora Designpris

Stora Designpriset uppmärksammar affärsframgångar med ett integrerat och konsekvent designarbete. Priset tilldelas svenska företag och deras designleverantörer. Teknikföretagen delar ut priset en gång per år i samverkan med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID och Svensk Form.

Bedömningskriterier

Stora Designpriset bedömer produkter, varor, tjänster eller sortiment. Form, funktion och gestaltning är grundläggande, men design ska utgöra en avgörande faktor för en kommersiell framgång. Den kommersiella framgången ska vara så pass långvarig att nyttan av designinsatsen kan anses vara bekräftad. Priset ser också till hur designarbetet bidragit till företagets utveckling. I övrigt bedöms övergripande designstrategi och innovativ höjd, liksom nyhetsvärde, produktionsanpassning, användarnytta, ergonomi och miljökrav.

Vinnare

Priset tilldelas ett svenskt företag och dess designleverantör. Designleverantören kan vara intern eller extern. Det är designleverantören som juridisk person– intern eller extern – som erhåller prissumman. Vinnaren väljs ut i två steg. Först utser Stora Designprisets jury fem finalister, därefter koras vinnaren.

Prissumma

Vinnaren får 250 000 SEK och övriga finalister belönas med 25 000 SEK. Vinnaren av utmärkelsen Publikens Favorit går dessutom hem med 25 000 SEK.

Nominering

Sista nomineringsdag är den 31 januari för varande kalenderår.