Teknikföretagens Branschgrupper

Teknikföretagens Branschgrupper är ett dotterbolag till Teknikföretagen som tillsammans med medlemsföretagen driver och utvecklar 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer. Organisationernas verksamheter omfattar ca 800 medlemsföretag och över 1 700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri.

Teknikföretagens Branschgrupper är specialister på att driva branschorganisationer och alla de frågor som förekommer i samband med det. Medarbetarna på Teknikföretagens Branschgrupper är duktiga på att sätta sig in i branschfrågor, men framför allt är de specialister på att hjälpa organisationerna att utvecklas.

Besök Teknikföretagens Branschgruppers hemsida här för att läsa mer.