TEBAB

Publicerad 27 september 2016

TEBAB är ett dotterbolag till Teknikföretagen som tillsammans med medlemsföretagen driver och utvecklar 29 självständiga branschorganisationer. Organisationernas verksamhet omfattar ca 800 medlemsföretag och över 1 700 kontaktpersoner i ledande ställning inom svensk industri.

TEBAB är specialister på att driva branschorganisationer och alla de frågor som förekommer i samband med det. Medarbetarna på TEBAB är kunniga både inom de branscher vars organisation de arbetar för och inom de områden där branschorganisationer behöver stöd.

Besök TEBABs hemsida här för att läsa mer.

 

TEBABs logotyp

Läs mer

Läs mer