Arbetsgivargrupper

Publicerad 22 december 2014 Senast uppdaterad 29 augusti 2018

Det lokala nätverket utgörs av regionens arbetsgivargrupper. I dessa träffas företagen på orten för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter.

Helsingborg
Kontaktperson Teknikföretagen: Linda Sand 

Hässleholm
Ordförande
Ola Karlsson
VEAB Heat Tech AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Björn Åhlander
 
Karlskrona industrigrupp 
Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg
 
Karlskrona personalchefsgrupp
Ordförande
Anton Steenari
Dynapac Compaction Equipment AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Björn Åhlander 
 
Landskrona
Kontaktperson Teknikföretagen: Björn Åhlander 

Malmö II
Ordförande
Bertil Eklund
Fosieborg AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Linda Sand
 
Malmö III
Ordförande
Niklas Larsson
Elektroproduktion L & W AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Linda Sand
 
Mellersta Skåne
Ordförande
Göran Sjöberg
Hörby Bruk AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg
 
Nordvästra Skåne
Ordförande
Caroline Andersson
EMVE Sweden AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Björn Åhlander 
 
Osby-Östra Göinge
Kontaktperson Teknikföretagen: Björn Åhlander    
 
Västra Blekinge PC-grupp 
Kontaktperson Teknikföretagen: Linda Sand

Ystad
Ordförande
Gert Andersson
Industrispår i Ystad AB

Kontaktperson Teknikföretagen: Linda Sand
 
Åhus
Ordförande
Roterande

Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg

Öresundsgruppen
Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg