9/13: Avsnitt 9

Konfliktregler

Parterna enades om att konflikter, likt den i Göteborgs hamn, inte längre är tillåtna. Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Samtidigt blir löntagarnas rätt att strejka intakt. Överenskommelsen var ett sätt att hitta en bättre lösning än den som skisserades i regeringens utredning. Och utgångspunkten är att lagen ändras i enlighet med det parterna enats om.