7/13: Avsnitt 7

Etableringsjobb

Regeringen och arbetsmarknadens parter blev överens om att etableringsjobb bör införas. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. De förhandlingar mellan parterna som ledde fram till överenskommelsen leddes av Teknikföretagen.