6/13: Avsnitt 6

TTA-kampanj

Under året syntes Teknikföretagen i flera media med en omfattande rekryteringskampanj. Kampanjens syfte var att öka antalet medlemsföretag framförallt i förbundet Tekniktjänstearbetsgivarna, TTA. Vid årets slut hade värvningsmålet överträffats med 40 procent.