5/13: Avsnitt 5

Bok om LAS

Boken ”Vägval för anställningsskyddet” publicerades. Boken tar upp problemen med LAS och pekar ut möjliga vägar till förändringar. Den är finansierad av Teknikföretagen och författare till boken är docent Mats Glavå. Boken blev till ett betydande inspel i debatten om anställningsskyddet.