2/13: Avsnitt 2

Avtal 2020

Opinionsbildningen inför avtalsrörelsen 2020 började under året. För att sätta bilden av det ekonomiska utrymmet inför avtalsrörelsen har Teknikföretagens ekonomer presenterat flera rapporter som tydligt visar på en vikande, global konjunktur. Rapporterna fick stort genomslag i media och Teknikföretagens bild har därefter fått brett stöd av andra aktörer. Teknikföretagen har också varit aktiva i debatten om Riksbanken, dess funktion i allmänhet och dess roll för lönebildningen i synnerhet.