12/13: Avsnitt 12

Skatt på utländska medarbetare

Teknikföretagen agerade tillsammans med flera medlemsföretag för att få till en ändring av utredningsförslaget om beskattning av utländska medborgare som arbetar tillfälligt i Sverige. Ursprungsförslaget hade slagit hårt mot internationella koncerner med huvudkontor i Sverige. Under hösten kom en tilläggsremiss som innehöll avsevärda förbättringar.