1/13: Avsnitt 1

Varumärket

Teknikföretagens varumärkesplattform fastställdes under året. Den innehåller centrala värdeord om att Teknikföretagen är industrins främsta företrädare, att vi ska vara drivande och nydanande, att vi tar ansvar för helheten och att Teknikföretagen alltid ska vara sakliga och pålästa. Varumärkesplattformen ska genomsyra all vår verksamhet.